Průřez Gala večery absolventek mých kurzů

Z víkendových akcí nejen pro ženy

Z pravidelných hodin tance

Pobyt s tancem v Turecku

Pobyty s tancem v Lanterně

Krásy z přírody

Gala večery - další fotky